Psychologia afirmatywna LGTBIQ+. Czym jest i jakie są jej cele?

lgbt

Psychologia afirmatywna LGTBIQ+ to dziedzina nauki, która skupia się na potrzebach osób nieheteroseksualnych i niecisgenderowych.

Polska nie należy do krajów o niskim wskaźniku homofobii i transfobii w Europie. Taka rzeczywistość może prowadzić do tego, że osoby te cierpią na lęki, depresję i liczne problemy psychologiczne wywodzące się z braku akceptacji otoczenia. To właśnie te problemy sprawiły, że osoby z tej grupy próbują pokonać swoje traumy, lęki i kompleksy z pomocą specjalistów od zdrowia psychicznego, co doprowadziło do powstania specyficznych terapii dla lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transseksualnych.

Czym jest psychologia afirmatywna LGBT?

Jeszcze stosunkowo niedawno niektóre dziedziny nauki uważały homoseksualizm i transseksualizm za rodzaj choroby psychicznej, na szczęście czasy się zmieniły, a ludzie ewoluowali i ci, którzy przyklejają takie etykietki są mniejszością. Mimo to homofobia i transfobia nadal istnieją, co skłoniło psychologię do stworzenia nowych wyzwań, aby spróbować pomóc osobom z tej grupy poczuć się lepiej ze sobą i zakończyć traumy, które społeczeństwo mogło im wyrządzić.

Dlatego też powstała psychologia afirmatywna LGTB – dziedzina pracy, która skupia się na potrzebach osób nieheteroseksualnych i nie cisgenderowych. Jej aspekt użytkowy, terapia afirmatywna, ma na celu zrozumienie mechanizmów konstruowania tożsamości LGBT i na ich podstawie pomoc osobom z problemami wynikającymi z dyskryminacji i związanej z nią presji społecznej.

Niektóre cele psychologii afirmatywnej LGBT.

Terapia skutków doświadczania homofobii i transfobii.

Niestety, nawet w krajach o wyższym wskaźniku akceptacji osób homoseksualnych i transpłciowych, do dziś zdarzają się ataki z użyciem przemocy fizycznej lub słownej wobec osób homoseksualnych i transpłciowych. Wiele z tych ataków rozpoczyna się w dzieciństwie, w szkole, a nawet w domu, a kontynuowane są w dorosłym życiu na ulicach lub w różnych placówkach. Nie da się zaprzeczyć, że ataki na tę grupę nadal mają miejsce, a w wielu przypadkach są one tak daleko posunięte, że powodują śmierć lub pozostawiają konsekwencje na całe życie.

Wszystko to może wywołać zaburzenia psychiczne, takie jak lęk lub depresja, czy zaburzenie dysmorficzne ciała. Dodatkowo przejście przez takie traumatyczne doświadczenia może doprowadzić te osoby do niezadowolenia z własnego ciała, obwiniania się za to, co się stało i próby usprawiedliwienia tego, a nawet do izolacji i jeszcze większych wątpliwości co do własnej tożsamości. Prawdziwy profesjonalista powinien rozumieć, co to znaczy przechodzić przez tego rodzaju sytuacje, które często stają się ciągłe wśród zbiorowości LGTB i dlatego jest to jeden z celów psychologii afirmatywnej LGTB.

Doradztwo przy podejmowaniu decyzji o zostaniu ojcem lub matką

Macierzyństwo i ojcostwo są społecznie związane z bardzo silnymi rolami, dlatego normalnym jest, że w różnych mediach i od społeczeństwa można usłyszeć ich zdanie na temat tego, kto powinien wychowywać dziecko lub jak powinien to robić. Często w najbardziej konserwatywnych sektorach społeczeństwa to, czy para homoseksualna powinna mieć dzieci, staje się debatą przypominającą raczej wojnę homofobicznych obelg.

Jeśli dodamy do tego czynnik tożsamości seksualnej i tożsamości płciowej, a co za tym idzie skłonność społeczeństwa do dyskryminacji mniejszości nieprzystających do normy, a także istnienie barier prawnych i instytucjonalnych, może to powodować, że społeczność LGTB czuje się powściągliwie wobec idei posiadania dziecka lub czuje się sfrustrowana wszystkimi przeszkodami w jego osiągnięciu. Dlatego psychologowie muszą pomagać tym osobom w tym procesie, po pierwsze uświadamiając im, że mogą wychowywać dziecko jak każda inna para cisgenderowa i heteroseksualna, a po drugie pomagając im znieść niepokój spowodowany koniecznością walki o jego osiągnięcie.

Odnajdywanie własnej przestrzeni w środowiskach LGBT.

Nie należy również zapominać, że w samej społeczności LGBT istnieje wiele podgrup i że czasami może dochodzić do dyskryminacji wśród nich. Może to spowodować, że wiele osób nie będzie w stanie odnaleźć swojego miejsca i tożsamości w grupie.

Pomoc w zrozumieniu, że nie trzeba się wstydzić swojej tożsamości.

Choć psychoterapia nie wystarczy tak naprawdę, by to rozwiązać, psychologia afirmatywna może pomóc tym osobom uniknąć niepotrzebnego poczucia winy, a ofiarom dyskryminacji uświadomić sobie, że nie mają się czego wstydzić, pomagając im zrozumieć, że te ataki są problemem społecznym, a nie problemem tego, kim są. Może to również przyczynić się do uczynienia tej grupy prawdziwie inkluzywną i akceptującą niekonwencjonalne formy ekspresji seksualności i tożsamości płciowej.

Akceptacja własnej tożsamości.

Kolejnym celem psychologii afirmatywnej LGBT jest to, aby osoby te zaakceptowały siebie takimi, jakimi są, aby czuły się komfortowo ze swoją tożsamością seksualną i nie traktowały jej jako tematu tabu, ale aby ją unormowały i czuły się swobodnie w wyrażaniu jej w swoich relacjach seksualnych, z rodziną, przyjaciółmi, a nawet w sieciach społecznych.